Offentlig myndighet

Som upphandlande myndighet behöver man ha koll på flera aspekter inför en upphandling. Lite förenklat kan en upphandling klassificeras som enkel, avancerad eller komplex. Tre frågor som ligger till grund för bedömning av graden av komplexitet:
  1. Vilken risk tar vi som köpare?
  2. Vad behöver vi förändra hos oss?
  3. Hur mycket rådgivning behöver vi i köpprocessen och leveransen? Exempel kan vara behov av omfattande utbildning, implementering och integration med andra processer.

Nedan visas vad vi menar med de olika klassificeringarna.

Enkel upphandling

Upphandlingen är så enkel att enbart pris kan avgöra val av leverantör. Behövs ingen specialkompetens från säljarens sida för en bra leverans.

Avancerad upphandling

Upphandling där leverantörens expertis och kompetens är avgörande för en bra leverans.

Komplex upphandling

En komplex upphandling där många subjektiva och ibland komplexa värden måste bedömas och där upphandlingen också kan innefatta projektering, integration och uppföljning för en bra leverans.

Ring oss för en kvalificering av din nästa upphandling

Telefon

Kontakta oss

Anandi AB
Mail:
info@anandi.se
jyotsna@anandi.se
Telefon:
+46 707830793